Kalkınmak için

dış borç ve ithalat değil

İnadına Üretim